Korisničko ime Lozinka  
LOGIN

 NOVOSTI
 ORGANIZACIONA STRUKTURA
 SKUPŠTINA AKCIONARA
 JAVNE NABAVKE
 GALERIJA
 KONTAKT
 BERZA
 
 

 


SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 : 2008

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik«

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001 : 2004


AKTUELNO
16.05.2017
U TERMOEKTRNI UGLjEVIK SVEČANO OBILjEŽEN POČETAK RADOVA NA IZGRADNjI SISTEMA ZA ODSUMPORAVANjE DIMNIH GASOVA
03.05.2017
Oglas za prodaju otpadnog ulja i akumulatora maj 2017
06.04.2017
Tereks inženjering vratio dio para

Ostvarena proizvodnja u 2016. godini
Električna energija na 31.12.2016. godine iznosi: 1.750,59 GWh
100 % 
Otkrivka na 31.12.2016. godine iznosi: 9.500.000 m³
111 % 
Proizvodnja uglja na 31.12.2016. godine iznosi: 2.020.000 tona
106 %