NOVOSTI
 ORGANIZACIONA STRUKTURA
 SKUPŠTINA AKCIONARA
 JAVNE NABAVKE
 GALERIJA
 KONTAKT
 BERZA
 
 

 


SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 : 2008

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik«

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE
Preduzeće je od strane TUV Turingen Jena, 12. Decembra 2012.godine sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001 : 2004


AKTUELNO
03.01.2017
U Rudniku i Termoelektrani Ugljevik prebačeni godišnji planovi proizvodnje
23.12.2016
Terex vraća pare
05.12.2016
Ispravka oglasa - davanja u zakup plastenika i zemljišta

Ostvarena proizvodnja u 2016. godini
Električna energija na 31.12.2016. godine iznosi: 1.750,59 GWh
100 % 
Otkrivka na 31.12.2016. godine iznosi: 2.020.000 tona
106 % 
Proizvodnja uglja na 31.12.2016. godine iznosi: 9.500.000 m³
111 %