RiTE Ugljevik

Akti

25.12.2017
Odluka o usvajanju Uputstva o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zastite lica koja prijavljuju korupciju u Preduzeću
20.09.2017
Kolektivni Ugovor 13.09. 2017 potpisan
21.06.2017
Pravilnik o dodjeli stipendija
21.06.2017
Poslovnik o radu Uprave Preduzeća 12.06.2017. godine
21.06.2017
Pravilnik o internoj reviziji Preduzeća iz 2017. godine
21.06.2017
Statut Preduzeća - prečišćen tekst iz 2016. godine