RiTE Ugljevik


Organizaciono pravni sektor

Na čelu sektora nalazi se Rukovodilac sektora Svetozar Jovanović dipl.pravnik.

Organizaciono pravni sektor pokriva sve oblasti rada koje su vezane za pravne discipline a osim njih brine i o osnovnim organizacionim cjelinama, kadrovskoj politici i opštim poslovima u našem preduzeću. Organizaciono pravni sektor je podijeljen na pet službi.

1. Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje, Rukovodilac službe: Branislav Đokić

2. Služba za kadrovske i opšte poslove, Rukovodilac službe: Dalibor Zarić

3. Služba obezbjeđenja i protivpožartne zaštite, Rukovodilac službe: Dragan Stevanović,

4. Služba za upravljanje nekretninama, imovinsko-pravne poslove i eksproprijaciju, Rukovodilac službe: Petra Inić.

5. Služba ishrane radnika, Rukovodilac službe: Nedeljko Maksimović.