Tenderi

05.12.2022

1. Odluka za nabavku usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima bez povecanog rizika Aneks 2. dio

10.10.2022

2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U PREDMETU NABAVKE USLUGE OBRADE SANITARNOG LISTA

19.09.2022

3. Poziv za dostavu ponude u predmetu nabavke usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima bez povecanog rizika

07.09.2022

4. Odluka o dodjeli ugovora trecerangiranom podnudjacu za nabavku izrade tehnickih rudarskih projekata na PK Ugljevik Istok 1 - Ugljevik 2021-2025

30.08.2022

5. Informacija o nabavci usluge servisa 6kV prekidaca u GPO-u

30.05.2022

6. Informacija o pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci: NABAVKA SUMPORNE I HLOROVODONICNE KISELINE

19.05.2022

7. Odluka za nabavku usluge obuke i polaganja strucnih ispita za rukovodioce energetskih postrojenja

12.05.2022

8. lnformacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci: REMONT I ZAMJENA ELEKTRO OPREME NA ELEKTROFILTERSKOM POSTROJENJU

26.04.2022

9. Nabavka natrijum hidroksida

26.04.2022

10. Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije za nabavku usluge obuke i polaganja strucnih ispita za rukovaoce energetskih postrojenja

17.03.2022

11. Oglas za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina putem javnog oglasa 2022.

17.03.2022

12. Informacija o Pregovarackom postupku za nabavku usluge sanacije pukotina na disku radnog kola mlina fb-297

07.03.2022

13. lnformacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o Nabavci usluge servisa 6kV prekidaca u GPO-u (Glavni pogonski objekat)

07.03.2022

14. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci usluge servisa 6 kV prekidaca u GPO-u

30.12.2021

15. Nabavka usluga sistemackog pregleda radnika na radnim mjestima sa povecanim rizikom

16.12.2021

16. Informacija o pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o Nabavci Mazuta

26.11.2021

17. Ispravka poziva za dostavu ponude za nabavku usluge obuke i polaganja ispita za rukovaoce energetskih postrojenja(Elektrotehnički Fakultet BL)

26.11.2021

18. Ispravka poziva za dostavu ponude za nabavku usluge obuke i polaganja ispita za rukovaoce energetskih postrojenja (Ministarstvo energetike i rudarstva)

26.11.2021

19. Ispravka poziva za dostavu ponude za nabavku usluge obuke i polaganja ispita za rukovaoce energetskih postrojenja(Savez Energeticara RS)

24.11.2021

20. Poziv za dostavu ponude za nabavku usluge obuke i polaganja ispita za rukovaoce energetskih postrojenja (Elektrotehnicki Fakultet BL)

24.11.2021

21. Poziv za dostavu ponude za nabavku usluge obuke i polaganja ispita za rukovaoce energetskih postrojenja (Ministarstvo energetike i rudarstva)

24.11.2021

22. Poziv za dostavu ponude za nabavku usluge obuke i polaganja ispita za rukovaoce energetskih postrojenja (Savez Energeticara RS)

19.10.2021

23. Izmjena tenderskog dokumenta - PP-23/21 Nabavka usluge obrade sanitarnog lista

15.10.2021

24. Ginekoloski i sistematski pregled zena

15.10.2021

25. Nabavka usluge obrade sanitarnog lista

30.07.2021

26. Informacija o Pregovarackom postupku bez obavjestenja o nabavci: Nabavka i ugradnja dodatnih kablova za potrebe zamjene 6kV i 0,4kV postrojenja u objektu 64

27.07.2021

27. Oglas za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina putem javnog oglasa

16.06.2021

28. Informacija o Pregovarackom postupku bez obavjestenja o nabavci: ZAMJENA REGULACIONOG STEPENA CSP-a

10.05.2021

29. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o Sanacije mosta GŠP - 2

26.04.2021

30. Poziv za dostavu ponude za testiranje radnika zaposlenih u RiTe Ugljevik na prisustvo virusa SARS CoV-19

07.04.2021

31. lnformaciia o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o Nabavci usluge servisiranja opreme sistema Tornado i podesavanje parametara regulacionih krugova automatike bloka i uvodjenje signala sa ODG trafoa u sistem Tornado

01.03.2021

32. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o Nabavci usluge servisa 6kV prekidaca u glavnom pogonskom objektu

09.02.2021

33. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o Nabavci usluge revitalizacije-popravke 6kV elektro motora 1100kW za pogon mlina

01.10.2020

34. Poziv za dostavu ponude za nabaku usluge obrade sanitarnog lista

21.09.2020

35. Izmjena i dopuna oglasa za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina putem javnog oglasa

18.09.2020

36. Odgovor na zahtjev za pojašnjenje za nabavku pravnih usluga i usluga prevodjenja za potrebe arbitražnog postupka koji se vodi po zakonu o arbitraži republike srbije po tužbi EGS-a- Faza ll postupka

09.09.2020

37. NABAVKA PRAVNIH USLUGA I USLUGA PREVODJENJA ZA POTREBE ARBITRAZNOG POSTUPKA KOJI SE VODI PO ZAKONU O ARBITRAZI REPUBLIKE SRBIJE PO TUZBI EGSa

09.09.2020

38. Oglas za prodaju otpisanih osnovnih sredstava i sekundarnih sirovina putem javnog oglasa

04.08.2020

39. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o Nabavci usluge servisa postrojenja pobude generatora

09.07.2020

40. lnformacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci

01.06.2020

41. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci

25.03.2020

42. Pregovaracki postupak za nabavku sredstva za dezinfekciju

25.03.2020

43. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci (sredstvo za dezinfekciju)

13.03.2020

44. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci

29.11.2019

45. Nabavka usluge ginekoloskog pregleda zena

26.11.2019

46. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci

06.11.2019

47. Nabavka usluge servisiranja solarne elektrane

24.10.2019

48. Dodatni radovi na rekonstrukciji toplovoda i podstanice br. 14

22.10.2019

49. Informacija o Pregovarackom postupku bez objave obavjestenja o nabavci

11.10.2019

50. Nabavka usluge obrade sanitarnog lista

01.10.2019

51. Pregovaracki postupak za nabavku usluge servisiranja solarne elektrane

01.10.2019

52. Pregovaracki postupak za dodatne radove na rekonstrukciji toplovoda i podstanice BR. 14

03.09.2019

53. Oglas za prodaju sekundarnih sirovina

19.07.2019

54. Dodatni radovi na rekonstrukciji toplovoda i podstanice BR.14

19.07.2019

55. Nabavka usluge servisiranja solarne elektrane

12.07.2019

56. Nabavka usluge sistematskog pregleda radnika na mjestima sa povecanim rizikom

13.05.2019

57. Nabavka usluge servisiranja solarne elektrane (pregovaracki postupak)

08.03.2019

58. Nabavka pravnih i savjetodavnih usluga za potrebe arbitraznih postupaka

01.02.2019

59. Poziv za dostavu konacne ponude za nabavku usluge izrade i podesavanja regulacionih krugova u DCS-u

15.01.2019

60. Poziv za ucestvovanje u pregovarackom postupku za nabavku usluge izrade i podesavanja regulacionih krugova u DCS-u

27.11.2018

61. Poziv za dostavu konačne ponude PP 3/18/P

13.11.2018

62. Nabavka preventivnog ginekoloskog pregleda zena

06.11.2018

63. Odluka za nabavku usluge servisiranja opreme sistema TORNADO i podesavanja parametara regulacionih krugova automatike bloka FAZA 2

11.10.2018

64. Zahtjev za dostavu kvalifikacione dokumentacije

23.08.2018

65. Nabavka usluge servisa 6kV postrojenja u GPO-u (Glavni pogonski objekat)

22.06.2018

66. Nabavka pravnih usluga i usluga prevodjenja za potrebe arbitraznog postupka po tuzbi EGS-a

03.04.2018

67. Nabavka usluge servisiranja opreme tornado i podesavanje parametara regulacionih krugova automatike bloka

22.03.2018

68. Nabavka usluge revitalizacija-popravka elektro motora 250KW, 6000V kompresora za transport pepela

15.03.2018

69. Privremeni plan javnih nabavki za 2018. godinu

13.03.2018

70. Nabavka ulja , maziva i permanta za potrebe RJ TE

09.03.2018

71. Nabavka ulja, maziva i permanta za potrebe RJ TE

12.01.2018

72. Nabavka sanacionih radova na OKM PP

24.11.2017

73. NABAVKA USLUGE OBEZBJEĐENJA KREDITNIH SREDSTAVA

26.10.2017

74. Usluga obrade sanitarnog lista

25.10.2017

75. Tenderski dokument PP-9-17 Nabavka usluge nalijevanja brtvi generatora

29.09.2017

76. Nabavka usluge kreditnih sredstava- revolving PP 8-17

26.09.2017

77. Pregovarački postupak - REVITALIZACIJA STATORSKOG DIJELA NAMOTAJA GENERATORA

11.09.2017

78. Plan javnih nabavki za 2017. godinu

23.08.2017

79. Nabavka usluge daljinskog nadgledanja i provjere parametara sistema pobude uz zamjenu akvizicije u postrojenju pobude

21.08.2017

80. Nabavka usluga stacionarnog tretmana radnika IPK

11.08.2017

81. Nabavka usluge daljinskog nadgledanja i provjere parametara sistema pobude uz zamjenu akvizacije u postrojenju pobude

24.07.2017

82. Nabavka ginekoloskog sistematskog pregleda zena zaposlenih u RiTE

24.07.2017

83. Nabavka ginekoloskog sistematskog pregleda zena zaposlenih u RiTE

04.07.2017

84. Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika - novi datum

29.06.2017

85. Odgovor na zahtjev za pojasnjenje, izmjena tenderskog dokumenta u predmetu - Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika

28.06.2017

86. Nabavka usluge sistematskog pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom

28.06.2017

87. Nabavka usluge ginekološkog sistematskog pregleda žena zaposlenih u RiTE

21.06.2017

88. Nabavka brašna i prerađevina od brašna

20.06.2017

89. Izmjena tenderskog dokumenta - Nabavka usluga ginekoloskog pregleda zena zaposlenih u RiTE

20.06.2017

90. Izmjena tenderskog dokumenta - Nabavka usluga sistematskog pregleda radnika na radnim mjestima sa povecanim rizikom

15.06.2017

91. Nabavka usluga ginekoloskog sistematskog pregleda zena zaposlenih u RiTE Ugljevik

15.06.2017

92. Nabavka usluga sistemskog pregleda radnika na radnim mjestima sa povecanim rizikom

09.06.2017

93. Poziv za dostavu ponude - Nabavka usluga ginekoloskog sistematskog pregleda zena

07.06.2017

94. Nabavka usluga liječenja i rehabilitacije radnika RiTE Ugljevik

07.06.2017

95. Ginekološki pregled žena

07.06.2017

96. Sistematski pregled radnika na mjestima sa povećanim rizikom

02.06.2017

97. Pregovaracki postupak - Nabavka usluge ciscenja, odrzavanja i sredjivanja mreze otpadnih voda RiTE Ugljevik

16.05.2017

98. Zahtjev za dostavu ponude u predmetu - Nabavka usluga izrade i inoviranja ekonomsko - finansijske i pravne ekspertize vezano za arbitražne postupke sa EGS (ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE)

16.05.2017

99. Nabavka usluga izrade i inoviranja ekonomsko - finansijske i pravne ekspertize vezano za arbitražne postupke sa EGS (ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE)

11.04.2017

100. Nabavka usluge proširenja DCS sistema tornado

09.03.2017

101. Nabavka usluge obuke i polaganja stručnog ispita za mašiniste parnih turbina

10.02.2017

102. Pregovarački postupak - Nabavka dodatnih radova na izgradnji servisnog objekta

23.01.2017

103. Rješenje i Zaključak za nabavku usluga osiguranja

16.01.2017

104. Odluka o usvajanju privremenog plana javnih nabavki za 2017. go

16.01.2017

105. Privremeni plan javnih nabavki 2017

12.12.2016

106. Poziv za dostavu ponuda - Eksterna reprezentacija

08.12.2016

107. ANEKS II DIO B 33-16

02.09.2016

108. Procurement of legal counsel services from a law firm with international experience

02.09.2016

109. Nabavka usluga od advokatske kancelarije sa međunarodnim iskustvom

02.09.2016

110. Nabavka pravnih usluga i usluga prevođenja podnesaka za potrebe arbitražnog postupka

19.07.2016

111. Plan javnih nabavki 2016

01.07.2016

112. Tenderski dokument 21-16

05.04.2016

113. Usluga obrade sanitarnog lista

05.04.2016

114. Sistematski i ginekološki pregled žena

25.03.2016

115. Radna kola dimnih ventilatora

14.03.2016

116. Privremeni plan javnih nabavki za 2016. godinu

15.01.2016

117. Usluga sistematskog pregleda radnika RiTE Ugljevik

23.12.2015

118. Usluga sistematskog pregleda radnika RiTE Ugljevik

02.09.2015

119. Tenderski dokument 25-15, varijanta na srpskom 09.04.2015.

02.09.2015

120. Tenderski dokument - 25-15 varijanta na engleskom 09.04.2015.

26.08.2015

121. Zahtjev za dostavu ponude DELOITTE

26.08.2015

122. Zahtjev za dostavu ponude 3341-15

26.08.2015

123. Tenderski dokument-Nabavka pravnih usluga

26.08.2015

124. Tenderski dokument-Nabavka pravnih i konsultantskih usluga

26.08.2015

125. Tenderski dokument-Nabavka konsultantskih usluga

26.08.2015

126. Tenderski dokument strana advokatska kancelarija

26.08.2015

127. Pregovarački postupak-Dodatni radovi na rekonstrukciji kuhinje

26.08.2015

128. Poziv za dostavljanje ponuda-Arnold Porter

26.08.2015

129. Plan javnih nabavki za 2015. godinu